Το Δίκτυο

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ»        

 

Το Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο πολιτών και πνευματικών κινήσεων, με έδρα την Ελασσόνα και έχει τον διακριτικό τίτλο «Κέντρο Τέχνης, Λόγου και Κοινωνικής Δράσης». Ιδρύθηκε το 2015 από μια ομάδα Καλλιτεχνών και Επιστημόνων, με πνευματικές και πολιτιστικές ανησυχίες για την ανάπτυξη και προβολή του τόπου.

Οι κυριότεροι σκοποί του Συλλόγου, μεταξύ άλλων είναι:

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του Δικτύου είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και τη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης. Μέχρι σήμερα, το Δίκτυο, παρά τη μικρή διάρκεια ζωής του, παρουσίασε πολύ αξιόλογο έργο και έδωσε μια νέα πολιτιστική πνοή στην Επαρχία Ελασσόνας, με πρωτοπορειακές δραστηριότητες για την περιοχή, όπως:

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις αυτές, από το 2015, λειτουργεί, με ιδιαίτερη επιτυχία, και το Τμήμα παραδοσιακών χορών του Κέντρου Τέχνης, Λόγου και Κοινωνικής Δράσης, το οποίο έχει δωσει αρκετές παραστάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις στην περιοχή της Ελασσόνας.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία διαφόρων τοπικών και άλλων Φορέων και μόνο με την οικονομική ενίσχυση των μελών και φίλων του Δικτύου και την μερική οικονομική στήριξη της Αντιπεριφέρειας Λάρισας. Επίσης, για την πραγματοποίηση των στόχων του Συλλόγου έχουν προγραμματισθεί και πολλές άλλες νέες δράσεις για το άμεσο και το απώτερο μέλλον. Με όλες αυτές τις δράσεις, το ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ αποτελεί έναν ζωντανό πολιτιστικό Φορέα της περιοχής Ελασσόνας που φιλοδοξεί να συμβάλλει, περαιτέρω, ουσιαστικά στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.