Διαβάστε το περιοδικό μας

Για να δείτε όλα τα τεύχη πατήστε στο μενού "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ"

 

 

Τεύχος 23

periodiko-23

Τεύχος 24

periodiko-24

Τεύχος 25

periodiko-25

Τεύχος 26

periodiko-26

Τεύχος 27

periodiko-27

Τεύχος 28

periodiko-28

Έργα υποδομών με διαχρονικότητα στον Δήμο Ελασσόνας

Με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση επιμέρους μελετών για την υλοποίηση της πράξης «Υποδομές για τη βέλτιστη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ελασσόνας» και την υποβολή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
Στο ίδιο πρόγραμμα ή και σε άλλα παρεμφερή τρέχοντα προγράμματα θα μπορούσαν να ενταχθούν και τα πιο κάτω έργα:

  1. Η ολοκλήρωση της Αποχέτευσης των Αραδοσιβίων
  2. Η αντικατάσταση των φθαρμένων καρκινογόνων αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης των Αραδοσιβίων, που είναι άκρως επικίνδυνοι για την υγεία των δημοτών, και η μετατόπισή τους έξω από τον οικοπεδικό χώρο του Μουσείου της Αγροτιάς.
  3. Η υπάρχουσα μελέτη για την κατασκευή συμπληρωματικών εκθεσιακών χώρων για την στέγαση όλόκληρου του αγροτικού, μηχανικού, εργαλειακού και κτηνοτροφικού εξοπλισμού που διαθέτει το Αγροτικό-Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων.

Άλλωστε, μέρος της μελέτης αυτής μπορεί να ενταχθεί και στο πρόσφατα εγκριθέν νέο Τοπικό πρόγραμμα LEADER CLLD2014-2020, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους εθνικούς πόρους, για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Επίσης υπενθυμίζουμε οτι εκκρεμμεί ακόμη η ηλεκτροδότηση του Μουσείου, όπως άλλωστε υποσχέθηκε και ο Αντιδήμαρχος κ. Δ. Μπαλούκας.

Αυτά και πολλά άλλα προγράμματα που τρέχουν στις μέρες μας θα μπορούσαν να καλύψουν τις σοβαρές ανάγκες και άλλων χωριών του Δήμου, πέρα από τα μικροέργα που γίνονται μόνιμα στην Ελασσόνα και το Λιβάδι, αρκεί να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τον Δήμαρχο Ελασσόνας.

Μέχρι τότε θα βρισκόμαστε σε αναμονή και εγρήγορση για να γίνει επιτέλους στον τόπο μας, και κανένα μεγάλο και ωφέλιμο έργο που θα παραμείνει διαχρονικά και θα δημιουργεί σταθερές προοπτικές ανάπτυξης.

Κώστας Σαχινίδης,
Δρ Κοινωνιολογίας, Πολιτικός Επιστήμων,
Πρόεδρος του Αγροτικού Εθνογραφικού Μουσείου Αραδοσιβίων

Free Joomla templates by Ltheme